Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

1.Εισαγωγή

Πιστεύοντας στην απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια μεταξύ κατασκευαστή και πελάτη, Θα θέλαμε αυτή η σελίδα να είναι ο λόγος τιμής για τις μεταξύ μας σχέσεις σε περίπτωση συνεργασίας. Θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίζετε εκ των προτέρων τον τρόπο λειτουργίας μας και τα πρωτόκολλα μας σε κάθε περίπτωση.

Διαβάστε λοιπόν προσεκτικά τους παρακάτω όρους παροχής υπηρεσιών πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση συνεργασίας μαζί μας θα διαπιστώσετε ότι τα συμβόλαια μας που θα κληθείτε να υπογράψετε, βασίζονται πάνω σε αυτούς τους όρους.

2.Ευρετήριο όρων

Σε αυτή την ενότητα προσδιορίζουμε ακριβώς την ορολογία που χρησιμοποιούμε σε αυτό το κείμενο και αναλύουμε τεχνικούς όρους, πιθανώς άγνωστους σε εσάς.

Εταιρεία: Από δω και στο εξής με τον όρο ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αναφερόμαστε σε μας, στην nextpointer.

Πελάτης: Από δω και στο εξής με τον όρο ΠΕΛΑΤΗΣ  θα αναφερόμαστε σε σας,  είτε ήδη απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας είτε ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας.

Έργο: Από δω και στο εξής με τον όρο ΕΡΓΟ θα αναφερόμαστε στην Ιστοσελίδα ή website ή custom εφαρμογή που έχουμε ήδη κατασκευάσει ή θα κατασκευάσουμε για το πελάτη.

Web Server: Ένας Web Server ή αλλιώς Διακομιστής/Εξυπηρετητής Ιστού είναι ένας υπολογιστής που παρέχει διάφορες υπηρεσίες και αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τα αιτήματα άλλων υπολογιστών ή εφαρμογών γνωστών ως clients. Βρίσκεται συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και περιμένει για αιτήσεις εξυπηρέτησης.

Φιλοξενία Ιστού: Η φιλοξενία Ιστού είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που σας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή  σας στο Διαδίκτυο. Όταν εγγράφεστε για μια υπηρεσία φιλοξενίας Ιστού, ουσιαστικά νοικιάζετε χώρο σε έναν φυσικό διακομιστή όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του έργου σας.

3. Aνάληψη και εκτέλεση έργου

Ανεξάρτητα από το είδος, τη φύση ή ακόμα και το μέγεθος και την πολυπλοκότητα  του ΕΡΓΟΥ ακολουθούμε παρόμοια τακτική προσέγγισης. Πιστεύουμε ακράδαντα στις διαφανείς διαδικασίες και βασική μας αρχή είναι ότι ένας καλά ενημερωμένος ΠΕΛΑΤΗΣ θα  είναι για πάντα ΠΕΛΑΤΗΣ μας.

Θα ξοδέψουμε πολύ χρόνο μαζί σας ώστε να καταλάβουμε πλήρως τις ανάγκες σας και θα επιστρέψουμε με ένα πλήρες αρχιτεκτονικό σχέδιο υλοποίησης, την ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας που θα είναι προσαρμοσμένη στα οικονομικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς μας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση ΕΡΓΟΥ που θα δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη.

Δεσμεύσεις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Χρόνοι παράδοσης 
 • Ποιότητα εργασίας 
 • Συνεχής ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη του έργου
 • Test- εύρυθμη λειτουργία έργου 
 • ΝDA

Δεσμεύσεις ΠΕΛΑΤΗ

 • Οικονομικές Υποχρεώσεις
 • Χορήγηση Κειμένων, Εικαστικών, Μultimedia (Περιεχόμενο) 
 • Σεβασμός Πνευματικών  Δικαιωμάτων
 • NDA

4.WEB HOSTING

Φιλοξενία Ιστού

Στην Nextpointer, παρέχουμε πανίσχυρους σέρβερς, ικανούς να ανταπεξέλθουν ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα. Η απίστευτη ταχύτητα τους, τα πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας τους εναντίον κακόβουλων λογισμικών καθώς και τα ρυθμιζόμενα σε συχνότητα Back Ups εγγυόνται ότι το έργο σας θα είναι αδιάλειπτα προσβάσιμο.

Συμβουλευτική επιλογής server

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμβουλεύει τον ΠΕΛΑΤΗ για την επιλογή του server που θα εξυπηρετήσει το έργο του με το καλύτερο τρόπο. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να γνωρίζει ότι το ΕΡΓΟ του είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς αναπτύσσεται και πού αν αναπτυχθεί σωστά οι ανάγκες του σε υπολογιστική ισχύ συνεχώς θα αυξάνονται. Αυτό σημαίνει και αυτόματα αύξηση του κόστους της φιλοξενίας ιστού. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προτείνει αλλά αυτός που αποφασίζει είναι ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Παρόλα αυτά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να μην αναλάβει ή να διακόψει τη φιλοξενία ιστού εάν ο πελάτης δεν ακολουθήσει τις συμβουλές της (αν κρίνει ότι η επιλογή του ΠΕΛΑΤΗ δεν εξυπηρετεί το ΈΡΓΟ και οδηγεί αποδεδειγμένα σε τεχνικά θέματα).

Τεχνική υποστήριξη φιλοξενίας

Η τεχνική υποστήριξη φιλοξενίας έργων περιορίζεται στην παρεχόμενη υπηρεσία σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε οποιαδήποτε άλλη εξωτερική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τεχνικής υποστήριξης ιστοτόπων, εφαρμογών ή της εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού του Πελάτη.

5. Domain Names

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, να σας βοηθήσει να αγοράσετε το Domain Name της επιλογής σας και να το κατευθύνει προς το πακέτο φιλοξενίας που έχετε επιλέξει(καθορισμός Nameservers). Τα Domain names είναι περιουσιακά στοιχεία για αυτό κατά την κατοχύρωση τους αποκλειστικά χρησιμοποιούνται στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ.

Ο ρόλος της εταιρείας περιορίζεται στη βοήθεια της αγορά domain name και μόνο. Για τη διαχείριση του, ανανέωση του και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια,  αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

6.Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσφέρει στον ΠΕΛΑΤΗ,  αν αυτός το επιθυμεί,  υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΕΡΓΟΥ, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν υπογραφής σύμβασης.

Ανάλογα με το είδος του  ΕΡΓΟΥ η τεχνική υποστήριξη μπορεί να  περιλαμβάνει:

 • Την επίλυση τυχόν σφαλμάτων (bugs) που θα προκύψουν στο ΕΡΓΟ και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του.
 • Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού.
 • Την συνεχή υποστήριξη του ΠΕΛΑΤΗ σε θέματα εκπαίδευσης και διαχείρισης του ΕΡΓΟΥ.
 • Παρακολούθηση του ΕΡΓΟΥ  και άμεση επέμβαση σε περίπτωση βλάβης.
 • Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΡΓΟΥ

Διαχείριση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης

Η τεχνική υποστήριξη λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων και αποκλειστικά μέσω αυτής και μόνο για τους ΠΕΛΑΤΕΣ με ενεργή σύμβαση τεχνικής υποστήριξης.

Όλα τα αιτήματα τεχνικής υποστήριξης ανάλογα με το φόρτο εργασίας απαντώνται εντός 48 ωρών πολλές φορές και άμεσα. Τα αιτήματα αποκτούν αριθμό προτεραιότητας και σύντομα ο ΠΕΛΑΤΗΣ ειδοποιείται για τον εκτιμώμενο χρόνο ικανοποίησης του αιτήματός του.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης αιτημάτων παραμένει συνεχώς ενημερωμένος για την εξέλιξη του αιτήματός του λαμβάνοντας ειδοποιήσεις στο email του.

 • Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει ενεργή σύμβαση τεχνικής υποστήριξης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία υποχρέωση να ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. To κόστος τεχνικής υποστήριξης για ΠΕΛΑΤΕΣ χωρίς σύμβαση ξεκινάει από τα 50 ευρώ/ώρα
 • Αιτήματα υποστήριξης ΠΕΛΑΤΩΝ μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, IMS (instant messaging via messenger viber skype κτλπ), θα δρομολογούνται μέσω της πλατφόρμας υποστήριξης πελατών.
 • Το Ωράριο Λειτουργίας  του τμήματος τεχνικής υποστήριξης  είναι από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10:00 ως τις 18:00. Σάββατο, Κυριακές και αργίες κλειστά.

Υποχρεώσεις πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ  οφείλει να τηρεί κατά γράμμα τις οδηγίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως προς τη σωστή διαχείριση του ΕΡΓΟΥ. Σημαντικό είναι να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας όπως η προσέγγιση του έργου από συσκευές καλά προστατευμένες από κακόβουλα λογισμικά και με την παροχή κωδικών πρόσβασης στο διαχειριστικό μόνο σε εκπαιδευμένους  πιστοποιημένους από εμάς  χρήστες. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεσμεύεται ότι  δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους τους όρους της σύμβασης του  χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ  παρά μόνο σε περίπτωση νομικής διεκδίκησης.

Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία υποχρέωση προς τον ΠΕΛΑΤΗ η προς τρίτους  για έμμεσες ή άμεσες ζημιές σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος. Υποχρέωση της Εταιρείας ωστόσο είναι το όποιο πρόβλημα να διευθετηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα με τις δέουσες ενέργειες. Εξαιρούνται από την παρούσα σύμβαση και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για έμμεσες ζημιές ή άμεσες ζημιές  που προκαλούνται στον ΠΕΛΑΤΗ από  βλάβες οφειλόμενες σε κακή ή μη συνήθη χρήση , όπως:  βανδαλισμός, καταστροφή, πυρκαγιά, θεομηνία, πτώση αντικειμένων, βίαιος χειρισμός, δολιοφθορά, αυταπόδεικτη υπέρταση του ρεύματος, επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε περίπτωση βλάβης, προβλήματα λόγω ανωμαλιών στις γραμμές επικοινωνίας και στην παροχή ρεύματος.

7.Οικονομικά Θέματα

Στην ενότητα αυτή αναλύεται διεξοδικά το πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται τις οικονομικές συναλλαγές με τους ΠΕΛΑΤΕΣ της. Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια των συμβάσεων και ειδικότερα η τήρηση των οικονομικών όρων εξασφαλίζει τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Πληρωμές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ αποστέλλει στους ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ  ενημερωτικές ειδοποιήσεις μέσω email/sms/viber σχετικές με συνδρομές τους σε υπηρεσίες που πρόκειται να λήξουν. Τέτοιες συνδρομές , μπορεί να είναι:

 • Ανανέωση φιλοξενίας ΕΡΓΟΥ
 • Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης
 • Συνδρομή χρήσης εταιρικών εφαρμογών

Οι ειδοποιήσεις  αποστέλλονται τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας και συνοδεύονται από όλους τους τρόπους πιθανής πληρωμής τους. Καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών θα οδηγεί σε αυτόματη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα για την τεχνική υποστήριξη ΕΡΓΩΝ, σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ως προς την παροχή των υπηρεσιών της αντίστοιχα για ίσο χρόνο όση η καθυστέρηση πληρωμής.

Σε περίπτωση καθυστερημένης οφειλής άνω των 30 ημερών σε συνδρομή υπηρεσίας φιλοξενίας ΕΡΓΩΝ, η υπηρεσία διακόπτεται και η λειτουργία εταιρικών email αναστέλλεται. Σε Καθυστερημένη πληρωμή άνω των 30 ημερών θα χρεωθούν τέλη επανασύνδεσης 50ευρώ + Φ.Π.Α

Τιμολόγηση κι αποστολή παραστατικών

Για οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ, λαμβάνει το αντίστοιχο παραστατικό σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email εντός 48 ωρών. Αντίγραφα και ιστορικό των συναλλαγών του  διατηρούνται στο σύστημα Διαχείρισης ΠΕΛΑΤΩΝ και ΕΡΓΩΝ και είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα από τον ΠΕΛΑΤΗ.

Ειδικά για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικής κατάθεσης το τιμολόγιο θα εκδοθεί έως και 48 ώρες μετά την εμφάνιση των χρημάτων στους ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ τραπεζικούς λογαριασμούς.

8.Νομικοί όροι

Οποιαδήποτε διαφορά δημιουργείται μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΠΕΛΑΤΗ και αφορά τους Όρους Χρήσης Υπηρεσιών, διέπετε από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και εφ’ όσον δεν διευθετηθεί, υπάγεται στην αρμοδιότητα των εν Αθήναι Δικαστηρίων.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τους όρους χρήσης. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει άμεσα τον ΠΕΛΑΤΗ για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση αντίρρησης με έστω κι έναν νέο όρο που ενδεχομένως δε συμφωνεί. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημέρων , σημαίνει ότι αποδέχεται αυτόματα τους τροποποιημένους  Όρους Χρήσης Υπηρεσιών.